onsdag den 18. maj 2011

Hammerhavn - helhedsplan og multihus - ved Dorte Mandrup


Multihuset er placeret i grænsen mellem inderhavn og parkeringsflade / vinteropbevaring. Multihuset er disponeret som en beskyttende læskærm af træ, En flade der skaber dæk, væg og tag, med flydende overgange mellem ude og inde. fladen er let hævet over havnemolens niveau således at der skabes uformelle siddemuligheder langs kanten og der skabes bedre udsyn over van- det. Der er niveaufri adgang til fladen via rampe. Bygningens linieføring skaber flere forskellige typer af beskyttede uderum således at det altid vil være muligt at finde læ for regn eller vind. 


Helhedsplanen fokuserer på at skabe klare afgrænsninger, kanter og flader, mødesteder og lommer. At gøre havnen til et sted der indeholder flere områder med mulighed for forskellige grader af intimitet i den nære skala uden at miste sammenhæng eller det store overblik og udsyn.

I og omkring bygningen er der skabt opholdszoner. De skrå sider på plateauet fungerer som møbel og læskærm. De giver forskellige karakterer og stemninger når man opholder sig og bevæger sig langs bygningen.

Servicebygningen er placeret nærmest land så det er enkelt for sejlere, campister og daglige brugere at bruge toiletter og baderum. Adgangen til baderummene er placeret særskilt med adgang fra et beskyttet uderum. Havnefoged og kiosk er placeret midt i bygningen med adgang for levering af varer og adgang til affaldsrum mod nord. Multihuset er placeret mod vandet, således at der er adgang til at udvide mod solnedgangsplateauet mod vest og den overdækkede flade mod øst, alt afhængigt af vind og vejr.
(Fra konkurrenceprogrammet - Hammerhavn - helhedsplan og multihus)

Type: Konkurrence

År: 2011

Program: Multihus, Havnefunktion, Kiosk, Offentlige funktioner, Planlægning, Helhedsplan

Beskrivelse:
Konkurrenceopgave lavet for Dorte Mandrup Arkitekter i en indbudt konkurrence om udførsel af et kombineret Multihus og havnefunktion med tilhørende helhedsplan. Sitet ligger på Hammerhavn på Bornholm og er en del af 
"Graniteventyret og Hammerhavn" under "Mulighedernes Land". Mulighedernes Land på Bornholm gennemføres af regionskommunen og Realdania.

onsdag den 30. marts 2011

Atelier | Kontor - Setenil de Las Bodegas - Spain - Nye renderinger

Ankomsten set fra syd
Den vestlige indevæg med den skjulte trappe
Plan og diagrammer

Situationsplan: Ankomsten fra Setenil der ligger mod syd-øst


Type: Skoleprojekt

År: 2004

Program: Atelier, Have, Beboelse

Beskrivelse:
Førstårs opgave. Kunstnerens proces udstiller sig i facaden der konstant ændre sig. Trapperne er gemt ind i væggen, så mest muligt vægareal er holdt frit.
Kunstneren kan trække sig tilbage, op i trækronerne over sine værker.

fredag den 25. marts 2011

Mit korte ophold ved Terroir bar frugt i dette projekt der kommer til at ligge på Aarhus Havn

Fra konkurrenceprogrammet - Udarbejdelse af Cubo

Terroir's succesfulde partnerskab med CUBO Arkitekter er blevet anerkendt da vi har vundet konkurrencen om et nyt ungdomsboligprojekt på havneområdet i Århus. Projektet bliver det andet der skal bygges på havnen, og er dermed et væsentlig udviklingsprojekt for byen.


Taarnet er en boligbebyggelse til unge beboere der forhaabentlig vil kunne goere brug af de rekreationelle muligheder der ligger I havneomraadet, der er et af de stoerste I Nord Europa.
DOMMERBETÆNKNINGEN

Andre udvalgt hold omfatter store velkendte navne i dansk arkitektur, herunder Dorte Mandrup, CF Møller, Arkitema og ADEPT. (Teksten er fra Terroir's hjemmeside)mandag den 28. februar 2011

Ny blog - Open Architecture Office - Open source arkitekturredskaber

As an architect I often see firms spending a huge amount of ¥€$ on software. This is particularly difficult for small businesses and newer firms who must base the very establishment of their company on the availability of software licenses. In an attempt to see if this situation could be eased or changed, I started looking for alternatives to the expensive software solutions normally used in the industry.
The search for these alternatives is what this page is all about. I am not trying to move standards or reinvent practice. Rather, I am simply exploring alternative solutions and will post these along with any other fun stuff that I stumble upon on my way. I don't write fancy reviews or elaborated evaluations. I just communicate what I find.
-Ove Christensen

Approach the Coast - Publication

Et af mine tidligere projekter - Dover Landscraper - er blevet udgivet i dette værk fra 2009 fra Arkitektskolen Aarhus.


Vore kyster er et centralt emne i klimadebatten. Øget vandstand betyder store fysiske forandringer. Approach the Coast udfolder en bred vifte af tilgange til kysten. Fra arkitektoniske forslag til bearbejdning af konkrete lokaliteter i både Danmark og Europa til konceptuelle bidrag, der mere abstrakt kredser om kysten som begreb og metafor.


Approach the Coast giver et mangfoldigt og nuanceret billede af kysten som fænomen, som konkret lokalitet og som arkitektonisk potentiale. Det sker gennem studieprojekter, metodologiske og pædagogiske oplæg og forskningsrelaterede tekster og projekter. Lokaliteterne tæller Blokhus, Tøndermarsken, Mandø, Københavns Havn, Dover og Rügen med hver deres særegne geografiske og topologiske træk.
Bogen er resultat af et kombineret forsknings- og uddannelsesforløb på Institut for Arkitektur, Arkitektskolen Aarhus.


torsdag den 24. februar 2011

Bogudgivelse: Aarhus Documents - "A Beaux Arts Education for the 21st Century"

Ved min ansættelse ved Aarhus Arkitektskole er der for studieåret udgivet en bog der beskriver vores ændringer og bud på den nye Bacheloruddannelse. Bogen omhandler arbejde på første studieår.


Hvordan møder en arkitektskole med rødderne stærkt plantet i Beaux Arts traditionen de betingelser, som det 21. århundrede byder på?


Bogen debatterer studieændringerne på Arkitektskolen Aarhus – i håb om at kunne provokere og skabe diskussion og inspiration. Den henvender sig til en bred læserskare: Fra unge, som overvejer at starte på arkitekturstudiet, til undervisere og forskere, som står over for lignende udfordringer. Desuden er det håbet, at også udøvende arkitekter vil finde indholdet relevant – i en vedvarende refleksion over egen praksis. 


Udgivelse af bogen på Aarhus Arkitektskole

tirsdag den 19. oktober 2010

Vis os, hvordan vi skal bo tæt - Konkurrencevejleder


Underviser og konkurrencevejleder på Institut 1, på Aarhus Arkitektskole. Som introduktion til semesteret har de studerende lavet konkurrencen, udskrevet af statens kunstfond, Bo Tæt.

Ved konkurrencen var der 2 nomineringer til de studerende.
Projekterne: Sharing = Gaining og Folding density

Konkurrencens hjemmeside

tirsdag den 20. juli 2010

Underviser ved Aarhus Arkitektskole


Studieåret belyser måder at se, opleve, fortolke og designe arkitektur. Gennem øvelsesforløb og opgaver behandles arkitekturens form, rum, kontekst og konstruktion.
Studierne udstyrer de studerende med et begrebsapparat, der sætter dem i stand til at orientere sig bredt i krydsfeltet mellem arkitektur og visuel kultur.
Studierne fokuserer på medieanvendelse, redskabsbeherskelse og forholdet mellem observation og notation; præsentation og repræsentation. Dette gøres både i praksis og teori.
Undervisningen er proces- og metodeorienteret med udgangspunkt i individuel tegnebordsvejledning og fælles kritiksituationer. Den betragter formgivning, analyse og konceptudvikling som arkitektens kernekompetencer, og den prioriterer derfor også innovation, idégenerering og programmering på alle niveauer.

Studietur til Australien
Inviteret gæsteunderviser ved University of Technology, Sydney, Australien, 1-14 marts www.uts.edu.au Multiple Exposures - The Opera in Three Acts en workshop ved Anne Elisabeth Toft, arkitekt Anders Gammelgaard Nielsen (DK) og arkitekt Gerard Reinmuth, Director Terroir (Australien) med fokus på repræsentationer og gengivelsesstrategier, kort og kortlægning: Tematik: genlæsning af Sydney Opera House


Den komplette studieplan kan hentes her.

tirsdag den 27. april 2010

Broken Hill - Landart

Foto: Jesper Henrikssen

Som underviser på Aarhus Arkitektskole tog jeg med 120 studerende og 9 andre undervisere til Australien for at udvikle et Land Artprojekt i den gamle mineby, Broken Hill.
Aarhus Arkitektskoles Log - Australien 2010

”Projektet tager afsæt i arbejdet med naturen.
Vi fremhæver, hvad der er i forvejen, i stedet
for at tilføje noget nyt. Da vi mødte ørkenen
første gang måtte vi erkende, at den ikke var
gold og ufrugtbar, som vi havde forestillet os,
men faktisk havde en del planteliv at byde
på - resultatet af en kraftig nyfalden regn, der
ikke er set magen til de sidste 10 år. Vandet og
de små bække har gravet sig ned i jorden og
lavet fantastiske aftryk, som vi vil fylde op med
hvide sten og derved tydeliggøre livskilden til
den grønne vegetation. Samtidig udgør dette et
grafisk stærkt udtryk, som forhåbentligt vil stå
længe efter de grønne områder forsvinder igen,
og med sin simple tilgang inviterer det folk til
at bygge videre på værket, efter vi er taget
herfra.”
Anders Kjærgaard

Hele pressemeddelsen kan hentes her.

Stemningsvideo fra turen til Broken Hill (af Ove Christensen)

Trip to Broken Hill from Ove Christensen on Vimeo.

mandag den 10. august 2009

Nautikum | Maritimt videns og demonstrationscenter på Refshaleøen i København


Med den maritime industri som udgangspunkt og en undersøgelse heraf har jeg skitseret en bygning. Opgaven har taget udgangspunkt i en bybygningsskala der er fastsat nærmere ud fra dataindsamling, program og kontekstanalyse.

Afgangsprogram fra min kandidat på Aarhus Arkitektskole


Indgangsvinklen har været igennem de funktioner og æstetikker der ligger til grunde for udarbejdning af Det Blå Danmarks produkter, at overføre deres unikke egenskaber og udtryk til en bygning. Det er her igennem historiefortællingen bliver til den skitserede bygning. Et narrativ, med den maritime udvikling som omdrejningspunkt.


Bygningen bliver til som en tolkning af skibsbygningsmaskinen. Sektionsinddelinger af de enkelte oprationer er grundlag for formen. I håndtegninger udvikles denne form og viderebearbejdes i model.


Type: Afgangsprojekt

År: 2009

Program: Sekretariat, Konference, Udstilling, Restaurant, Kultur, Park

søndag den 9. august 2009

Byens Silhuette | Et kvarterhus på PLAÇA DEL POBLE ROMANI


Kvartershuset på placa del poble romani er en fortælling om det romanske folk. Et folk kendt for deres håndværk, flamingodans og deres restløse migration. Bygningens rumadskillelser består af flytbare finervægge der former lokale bysilhuetter.

DET REJSENDE REGISTRERINGSREDSKAB
/// Ulegemliggørelse af byen | Disembodiment
dis·em·bod·y (dsm-bd)
tr.v. dis·em·bod·ied, dis·em·bod·y·ing, dis·em·bod·ies
1. To free (the soul or spirit) from the body.
2. To divest of material existence or substance.
http://www.thefreedictionary.com/disembodied
Registreringer af byens gader, bygninger, pladser og torve. Med kamera og transparent som optik affotograferes disse i den skala som de mødes. Kroppen er centrum og udgangspunkt, og horisonten er målepind. Silhuetten tegnes. Mødet mellem byen og himlen. Byens kontur fortæller om bevægelsen og skalaen på ruten og tolker sine egne overgange. Billedet ulegemeliggøres for at byen kan genindsættes i koncentreret form så mennesket igen på ny kan male den bekendte kulisse.
Byens silhuetter samles i et kartotek der tilsammen udgør dens DNA. Figurerne bliver ikonografisk og får en symbolsk værdi. Nogle konturer er genkendelige andre udefinerbare, men ens for alle er at de fastlåser skalaen for den måde kroppen møder rummet på.

Epilog
Det rejsende folk vender tilbage. De slår sig ned over kortere
og længere perioder.
Hjem er hvor de spreder deres tæpper ud.
I denne bygning hvor mødet og åbenheden er altafgørende
og måden man husker byen på når menneskene er væk.
Den rejsende registrering er manifesteret og silhuetten kan
tegnes.Type: Skoleprojekt

År: 2008

Program: Kultur, Pavillion, Plads

Dover Landscraper | Det aksiale anlæg


Introduktion
Hvor det bløde, åbne, grønne landskab amputeres af havet, blottes dets indre. Det hvide siver ud af klipperne, ned og blander sig med havet og gør det mat og irgrønt. Hvis man påfører et snit eller skræller i landskabsmassen ville det åbne op til det hvide indre. Den grønne beplantning vil forsøge at genvinde det tabte ved at dække det som et sår, for da at efterlade et ar som en kamufleret fordyb¬ning. Det er i dette ar eller i denne fordybning hvor den fabrikerede rumlighed ønskes opstå.
Ved at skrælle huden af landskabet vil jeg afsløre den ”underlæggende” bygning og give aksial ankomst til vandet. Ved at subtrahere eller addere masse til landskabet vil bygningen opstå. Som nedgravede fæstningsværker med afslørende punkter i landskabet. En ganglinje der skærer sig gen¬nem terrænet. Gravende sig ned i og løftende sig op over.


Det givende / Uforgængelige
Den Grønne hud og den hvide masse. De dramatiske snit og havets amputering af landskabet. Den hvide kalk reflekterer lyset og afspejler områdets og himmellysets atmosfære. Kalken er formbar og udgør massen af landskabet ved Dover. Det er i denne masse at der kan skabes rumligheder i aksen. De gamle tunneller og fæstningsværker fra krigen fortæller mig hvordan man bygger sig ned i, og sammen med, præcist dette landskab. Klippernes vertikale hvide flade står og udveksler scenografien med havets horisont.

Det tilførte / Forgængelige
Anlægget tænkes som museum. En dikterede fordybning, indtaget og funktionstildelt med et muse¬ums nødvendigheder. Et frit flydende rum der absorberer sin aktivitet i dynamiske noder. Noderne kan være en fysisk aktivitet, en dans, en funktionsboks, et oplyst område, hvis intensitet kan sprede sig i begge retninger og optage den nødvendige plads, kulminere med andre noders intensitet og sende ekkoet tilbage som en ny oplevelse, for derefter at dø ud.

Det Forgængelige i Det Uforgængelige


[Metapolis Dictionary of Advanced Architecture: City, Technology and Society in the Information Age s.389
]
Landscrapers can have the quality of artificial caves in whitch the building disappears into the land. The Design of Landscrapers is an act of making a nature rather than replacing nature with human order.


Prologus (fra program)
“Med en opfattelse af landskabet som en
krop, som en masse, har jeg igennem mit
program tydeliggjort de topografiske operationer
jeg har tænkt mig at påføre.
Objektet er en akse. Et uendeligt rum
der absorberer det tilførte. Noder samlet i
klynger, spredte ordner og faste rytmer.
Denne generiske akse har ingen iboende
funktion eller program. Den opstår af intet
og slutter derfor i intet. Den generiske
akse har intet center men er en række af
noder. Distancen mellem noderne følger
deres intensitet. Vibrationer ekkoer ud i
det uendelige.
I dag skærer aksen igennem landskabet
øst for Dover. Det er ved dette punkt, på
dette tidspunkt, at aksen optræder som
anlæg”

Type: Skoleprojekt

År: 2008

Program: Kultur, Landskab, Museum

Isbjerget | Tækker Group - Brabrand Boligforening - SeARCH - Louis Paillard - JDS Architects - CEBRA - Tækker Rådgivende Ingeniører


(Billede af JDS A/S fra konkurrencemappen)
Type: Praktik

År: 2007

Program: Bolig, Erhverv, Parkering

Størrelse: 19.265 m2

Beskrivelse:

På Isbjerget arbejdede jeg med optegning af situationsplaner og 3D diagramatiseringer af lejlighedstypologier. Jeg udarbejdet lysstudier og ankomstmotiver, samt fysiske skitseringsmodeller.

Hele projektet kan ses her

SkateCity | Haderslev | CEBRA
Type: Praktik

År: 2007

Program: Streetsport, Multihal, Park, Kultur, Café

Størrelse: 1655 m²

Beskrivelse:

Mit arbejde på SkateCity Haderslev bestod af indretning og design af hallens elementer. Dog ikke selve skateboardramperne. Diagramatisering af hallens brug. Indretning og design af parkens elementer og program og videreprojektering i samarbejde med Haderslev kommune og Morten Hansen.

StreetDomen, er baseret på en standardhal, der er udviklet af Lokale og Anlægsfonden i samarbejde med CEBRA. Idéen med hallen, der som udgangspunkt er uopvarmet, er at den kan placeres forskellige steder og tilpasse sig omgivelserne og de funktionelle krav som måtte stilles. I dette tilfælde er stedet Haderslev, og hovedfunktionen er de aktiviteter som knytter sig til street miljøet; skateboarding, bouldering, street basket, roller hockey, street dance, bmx osv.

Hele projektmappen kan ses her

Udstilling | Nykredits Arkitekturpris | CEBRA
Type: Projektansættelse

År: 2008

Beskrivelse:
Præsentation af tegnestuen CEBRA A/S ved overrækkelsen af Nykredits Arkitekturpris.