søndag den 9. august 2009

Byens Silhuette | Et kvarterhus på PLAÇA DEL POBLE ROMANI


Kvartershuset på placa del poble romani er en fortælling om det romanske folk. Et folk kendt for deres håndværk, flamingodans og deres restløse migration. Bygningens rumadskillelser består af flytbare finervægge der former lokale bysilhuetter.

DET REJSENDE REGISTRERINGSREDSKAB
/// Ulegemliggørelse af byen | Disembodiment
dis·em·bod·y (dsm-bd)
tr.v. dis·em·bod·ied, dis·em·bod·y·ing, dis·em·bod·ies
1. To free (the soul or spirit) from the body.
2. To divest of material existence or substance.
http://www.thefreedictionary.com/disembodied
Registreringer af byens gader, bygninger, pladser og torve. Med kamera og transparent som optik affotograferes disse i den skala som de mødes. Kroppen er centrum og udgangspunkt, og horisonten er målepind. Silhuetten tegnes. Mødet mellem byen og himlen. Byens kontur fortæller om bevægelsen og skalaen på ruten og tolker sine egne overgange. Billedet ulegemeliggøres for at byen kan genindsættes i koncentreret form så mennesket igen på ny kan male den bekendte kulisse.
Byens silhuetter samles i et kartotek der tilsammen udgør dens DNA. Figurerne bliver ikonografisk og får en symbolsk værdi. Nogle konturer er genkendelige andre udefinerbare, men ens for alle er at de fastlåser skalaen for den måde kroppen møder rummet på.

Epilog
Det rejsende folk vender tilbage. De slår sig ned over kortere
og længere perioder.
Hjem er hvor de spreder deres tæpper ud.
I denne bygning hvor mødet og åbenheden er altafgørende
og måden man husker byen på når menneskene er væk.
Den rejsende registrering er manifesteret og silhuetten kan
tegnes.Type: Skoleprojekt

År: 2008

Program: Kultur, Pavillion, Plads

Ingen kommentarer: