onsdag den 18. maj 2011

Hammerhavn - helhedsplan og multihus - ved Dorte Mandrup


Multihuset er placeret i grænsen mellem inderhavn og parkeringsflade / vinteropbevaring. Multihuset er disponeret som en beskyttende læskærm af træ, En flade der skaber dæk, væg og tag, med flydende overgange mellem ude og inde. fladen er let hævet over havnemolens niveau således at der skabes uformelle siddemuligheder langs kanten og der skabes bedre udsyn over van- det. Der er niveaufri adgang til fladen via rampe. Bygningens linieføring skaber flere forskellige typer af beskyttede uderum således at det altid vil være muligt at finde læ for regn eller vind. 


Helhedsplanen fokuserer på at skabe klare afgrænsninger, kanter og flader, mødesteder og lommer. At gøre havnen til et sted der indeholder flere områder med mulighed for forskellige grader af intimitet i den nære skala uden at miste sammenhæng eller det store overblik og udsyn.

I og omkring bygningen er der skabt opholdszoner. De skrå sider på plateauet fungerer som møbel og læskærm. De giver forskellige karakterer og stemninger når man opholder sig og bevæger sig langs bygningen.

Servicebygningen er placeret nærmest land så det er enkelt for sejlere, campister og daglige brugere at bruge toiletter og baderum. Adgangen til baderummene er placeret særskilt med adgang fra et beskyttet uderum. Havnefoged og kiosk er placeret midt i bygningen med adgang for levering af varer og adgang til affaldsrum mod nord. Multihuset er placeret mod vandet, således at der er adgang til at udvide mod solnedgangsplateauet mod vest og den overdækkede flade mod øst, alt afhængigt af vind og vejr.
(Fra konkurrenceprogrammet - Hammerhavn - helhedsplan og multihus)

Type: Konkurrence

År: 2011

Program: Multihus, Havnefunktion, Kiosk, Offentlige funktioner, Planlægning, Helhedsplan

Beskrivelse:
Konkurrenceopgave lavet for Dorte Mandrup Arkitekter i en indbudt konkurrence om udførsel af et kombineret Multihus og havnefunktion med tilhørende helhedsplan. Sitet ligger på Hammerhavn på Bornholm og er en del af 
"Graniteventyret og Hammerhavn" under "Mulighedernes Land". Mulighedernes Land på Bornholm gennemføres af regionskommunen og Realdania.

Ingen kommentarer: