mandag den 28. februar 2011

Approach the Coast - Publication

Et af mine tidligere projekter - Dover Landscraper - er blevet udgivet i dette værk fra 2009 fra Arkitektskolen Aarhus.


Vore kyster er et centralt emne i klimadebatten. Øget vandstand betyder store fysiske forandringer. Approach the Coast udfolder en bred vifte af tilgange til kysten. Fra arkitektoniske forslag til bearbejdning af konkrete lokaliteter i både Danmark og Europa til konceptuelle bidrag, der mere abstrakt kredser om kysten som begreb og metafor.


Approach the Coast giver et mangfoldigt og nuanceret billede af kysten som fænomen, som konkret lokalitet og som arkitektonisk potentiale. Det sker gennem studieprojekter, metodologiske og pædagogiske oplæg og forskningsrelaterede tekster og projekter. Lokaliteterne tæller Blokhus, Tøndermarsken, Mandø, Københavns Havn, Dover og Rügen med hver deres særegne geografiske og topologiske træk.
Bogen er resultat af et kombineret forsknings- og uddannelsesforløb på Institut for Arkitektur, Arkitektskolen Aarhus.


Ingen kommentarer: