tirsdag den 20. juli 2010

Underviser ved Aarhus Arkitektskole


Studieåret belyser måder at se, opleve, fortolke og designe arkitektur. Gennem øvelsesforløb og opgaver behandles arkitekturens form, rum, kontekst og konstruktion.
Studierne udstyrer de studerende med et begrebsapparat, der sætter dem i stand til at orientere sig bredt i krydsfeltet mellem arkitektur og visuel kultur.
Studierne fokuserer på medieanvendelse, redskabsbeherskelse og forholdet mellem observation og notation; præsentation og repræsentation. Dette gøres både i praksis og teori.
Undervisningen er proces- og metodeorienteret med udgangspunkt i individuel tegnebordsvejledning og fælles kritiksituationer. Den betragter formgivning, analyse og konceptudvikling som arkitektens kernekompetencer, og den prioriterer derfor også innovation, idégenerering og programmering på alle niveauer.

Studietur til Australien
Inviteret gæsteunderviser ved University of Technology, Sydney, Australien, 1-14 marts www.uts.edu.au Multiple Exposures - The Opera in Three Acts en workshop ved Anne Elisabeth Toft, arkitekt Anders Gammelgaard Nielsen (DK) og arkitekt Gerard Reinmuth, Director Terroir (Australien) med fokus på repræsentationer og gengivelsesstrategier, kort og kortlægning: Tematik: genlæsning af Sydney Opera House


Den komplette studieplan kan hentes her.

Ingen kommentarer: