onsdag den 5. august 2009

Udstilling | Tegning et redskab | CEBRAType: Udstilling

År: 2008

Beskrivelse: Udstilling på Arkitektskolen Aarhus. Præsentation af CEBRA A/S

Arkitektfaget har med it-teknologien fået nye inspirerende redskaber, redskaber som på kort tid har ændret faget radikalt. Med de nye redskaber ændres arbejdsmetoderne og hermed den kreative proces. I sidste ende præger det arkitekturen. Ud fra en overbevisning om, at traditionelle tegnefærdigheder i samspil med nye kan styrke den arkitektfaglige erkendelse, målet med udstillingen er at inspirere til et berigende samspil mellem traditionelle og nye tegningsdiscipliner.

På udstillingen "TEGNING - et redskab" vises, hvordan arkitekten gennem tiden har brugt tegningen som redskab til erkendelse og udvikling af arkitektur. Udstillingen har to temaer.

Det ene tema er skitseringsforløbet, som illustreres med en række eksempler. Gottlieb Bindesbølls Thorvaldsens Museum, Hack Kampmanns Glyptotek, Arne Jacobsens SAS Hotel, Karen og Ebbe Clemmensens Kildeskovshal, Inger og Johannes Exners Kolding Hus, Schmidt, Hammer og Lassens Kulturhus i Nuuk, tegnestuen Cubos Hanstholm dokumentationscenter og tegnestuen Cebras "Solhus".

Det andet tema er tegningsdisciplinerne. Fra arbejdsbogen med rejseskitsen til opmålingen. Det illustreres med arbejder af Gert Bech-Nielsen, Lars Nicolai Bock, Bjarne Hammer, Lars Henriksen, Per Marstrand Holm, Kim Holst Jensen, Poul Nedergaard Jensen, Gøsta Knudsen, Nils-Ole Lund, Mogens Brandt Poulsen, Yannos Politis, Morten Schmidt, tegnestuen Pluskontoret, Chris Thurlbourne, Svein Tønsager og Nils Vium.

Udstillingen er tilrettelagt af arkitekt Karl Johan Skovgaard Lassen, seniorforsker mag.art. Claus M. Smidt, Danmarks Kunstbibliotek, samlingen af arkitekturtegninger, lektor arkitekt Ernst Kallesøe og lektor arkitekt Mogens Brandt Poulsen, begge Arkitektskolen Aarhus.

(teksten er fra http://rum1.aarch.dk/index.php?id=97823)

Ingen kommentarer: