onsdag den 5. august 2009

Megatrend: Turisme | Den punktvise infill - Balat-Fener

Type: Skoleprojekt

År: 2007

Program: Overnatning, Kultur, Park, Turisme

Beskrivelse:
Som eksemplificeringsområde har jeg valgt Balat (Istanbul), hvor jeg foretog mine registreringsøvelser.
Balat ligger mellem den gamle historiske bymur mod vest (tilbage fra den byzantinske periode) med ryggen mod bakkerne der omkranser regionen i den anden retning. Mod øst møder det den gamle historiske bydel, som er Istanbuls hovedattraktion. Den urbane struktur er en knap så stringent, men meget tæt bebygget, gridstruktur der dækker området for foden af bakkerne. De arkitektoniske karakteristika for området er et miks af smalle, høje, huse, -religiøse bygninger og lige gader som deles om bilerne og fodgængerne.
Balat er et område med mange historiske bygninger og kunne i sig selv blive en turistattraktion hvis det fik muligheden. Der er ingen turister i gadebilledet og heller ingen faciliteter for dem. Så man kan sagtens sige at området er totalt lukket for turistovernatninger og turistfærdsel.

Området Balat er et lille område der ikke tåler en for voldsom indgriben. Som en del af området omkring Det Gyldne Horn skal Balat – Fener -distriktet forvente en fremprovokeret vækst i turisttilstrømningen. Problemet er, at Balat er så tæt bebygget at hvis man skulle placere et hotel i en skala der kunne optage store mængder turister, ville områdets skala blive brud. En mapping af området viser at der er omkring 180 ledige bygninger eller ubebygget grunde, hvor af de 3 er større grunde med mulighed for større koncentration af overnatningsformer.
De ledige grunde ligger spredt og er små og på trods af den spraglede sammensætning af hus fremstår området dog meget homogent.

For det første ville Balat som område blive attraktivt hvis der var flere funktioner/ begivenhedspunkter som turisterne og de lokal kunne benytte sig af. F.eks. en restaurant, et møntvaskeri, en café, et atelier, en netcafé, koncerter osv.
Det næste er hvordan man får turisterne ind. Strategien skal tage afsæt i kravet om øget overnatningskapacitet og er baseret på et organisatorisk indgreb i området Balat, liggende ved Det Gyldne Horn. Der skal findes andre former for indkvartering og placeringsmuligheder som er pladsudnyttende og bruger det tomme og eksisterende grunde og ikke pladskrævende som skubber til, og overtager, allerede indtaget areal i byen.
Turister skal indsættes med en minimal påvirkning af området. Turisterne skal møde beboerne på deres præmisser, så de lokale altid har overtaget på området, og det ikke bliver en kulisse af sig selv. Overnatningsformen behandles konceptuelt og de nye kvaliteter/ begivenhedspunkter organisatorisk.

Jeg har derfor som målsætning valgt en punktvis infill strategi hvor man placerer nye kvaliteter/ begivenhedspunkter for turister og lokale som fragmenterede enheder, spredt ud over hele området.
Disse punkter skal have som formål, at engagere de lokale, ved at tilbyde aktiviteter også de kan benytte. Turistovernatningsstederne skal organiseres og placeres så de ikke isolerer turisterne fra de lokale og de skal placeres i konteksten så de passer i skalaen. De nye begivenhedspunkter skal spredes ud som punkter i kvarteret og giver deres enkeltes funktion, til lokalområdet. Disse begivenhedspunkter skal da bidrage genererende til at de lokale skal lade sig engagere. Derved bliver beboerne en del af områdets udvikling til turistovernatningssted og man undgår at der opstår et område for ”os og dem”, og da de nye begivenhedspunkter også er for de lokale undgår man den sæsonbetonede brug af området og gør det aktivt året rundt.

Ingen kommentarer: