onsdag den 5. august 2009

Villa OC 1
Nutiden enfamiliehuse er en banegård. Mennesker kommer og går i en umættelig strøm og perioden kan strække sig fra korte glimt, til det uendelige. Dette stiller et krav til vores bolig om omstillingsparathed. Spørgsmålet er, hvordan gør man en bolig omstillingsparat og brugbar fra små mængder af mennesker, til at kunne huse en hel familie på 5-6 personer, uden at boligen giver afkald på sine tillagte egen-skaber som samlingspunkt og fast base. Jeg har tage udgangspunkt i Rem Koolhaas Villa Dall’Ava, hvor man placerer beboelsen på taget af det offentlige modul, der præcis som mine intentioner markant adskiller det halvoffentlige fra det private, og hvor det samtidig udstiller det of¬fentlige rum og isolerer det private. Huset skal have en tydeligere adskillelse, af dets sociale og private funktioner. Hvor huset førhen var et monument, der udstrålter din sociale status og holdning, er denne samfundsadskillelse udvisket og huset indeholder nu flere identiteter end én familie som helhed. Boligen skal skabe rammer. Neutrale eller udtryksfulde, frie eller dikterede. Enhver bolig kan drejes ind på en vis levevis, men den endelige brug kommer først til udtryk i den ukendte X-faktor som er beboerne. Det er bygningens egenskab til at absorbere disse beboere der gør den brugbar. Med udgangspunkt i ovennævnte konklusion har jeg valgt at studerer mig frem til en grund der kan arbejde sammen med mine volumenstudier. Der er stillet et krav til at bygningen er i min 2 etager. Men ikke om det er to etager eller om det er to for¬skudte plan. Boligen endte med at indeholde begge.

Type: Skoleprojekt

År: 2005

Program: Enfamiliehus

Ingen kommentarer: